อปก

Brand Nameอปก
Company Nameบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (1988) จำกัด
– Tel. 02-668-5437
– EmailSales@apk.co.th 
– Web Site www.apk.co.th
Contact Personสมปอง พานิชนอก
– Phone No.086-334-2129
– Email
Catalog

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (โดยย่อ)
– กระเบื้องดินเผา
– อิฐก่อโชว์แนว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้
– กลุ่ม A วัสดุตกแต่งเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม (BRICK)
  กลุ่มวัสดุอิฐก่อโชว์ อิฐก่อฉาบเพื่อการก่อผนังอาคาร และอิฐปูทางเท้า สำหรับงานภายนอกอาคาร
– กลุ่ม P วัสดุตกแต่งเพื่องานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร (TILE)
  กลุ่มวัสดุดินเผาไม่เคลือบ และดินเผาเคลือบเซรามิกซ์เพื่อปูพื้นประโยชน์ใช้สอยประเภทต่างๆ
– กลุ่ม K วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมหลังคา (ROOF TILE)
  กลุ่มวัสดุดินเผา และซีเมนต์ ที่เป็นกระเบื้องมุงหลังคาในรูปแบบหลากสไตล์
– กลุ่ม D วัสดุตกแต่งเพื่อการประดับตกแต่ง (ARTISAN STAR DECOR)
  กลุ่มวัสดุตกแต่งกลุ่มใหม่ที่เน้นการออกแบบลวดลาย และสีสันลงบนวัสดุซึ่งนำไปผสมผสาน และประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มงาน 3 กลุ่มแรกให้เกิดความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร

คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ออกแบบ

Leave a Reply