โรงอิฐยิ่งเจริญ

Brand Nameโรงอิฐยิ่งเจริญ
Company Nameห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงอิฐยิ่งเจริญ
– Tel. 036-815-041-2
– Email
– Web Site www.rongit.com
Contact Person
– Phone No.086-995-1411
– Emailwiboon1101@gmail.com
Catalog

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (โดยย่อ)
– ผู้ผลิต อิฐ มอก.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
– อิฐก่อสร้างสามัญ ชั้นคุณภาพประเภท ค.
– ใบรับรอง มอก. 77-2545

คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ออกแบบ
– ราคาอิฐแปรผันตามจำนวน และระยะทางขนส่ง
– กฏหมายเกี่ยวกับการทดสอบอิฐ มอก.

Leave a Reply