การกำหนดค่าระดับ +0.00

Forums แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การกำหนดค่าระดับ +0.00

 • This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated by admin.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #7345

   เรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนจะไปกำหนดค่าระดับ คือ เมื่อพูดถึงคำว่า”ค่าระดับ” แปลว่าต้องมีการอ้างอิง จากจุดใดจุดหนึ่งที่กำหนดขึ้นมา

   เรามักจะเห็นการกำหนดระดับถนนภายในโครงการ เป็น +0.00ม. ซึ่งง่ายต่อการทำงาน และตรงกับการวัดความสูงของอาคารในทางกฎหมาย ที่เริ่มนับความสูงจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง

   ซึ่งจุดอ้างอิง +0.00ม. นี้เป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเอง สำหรับทำแบบ แต่เมื่อจะนำแบบไปใช้ก่อสร้าง ก็ต้องไปกำหนดว่า จุดอ้างอิงนี้จะสูงหรือต่ำกว่าถนนสาธารณะหน้าโครงการแค่ไหน ซึ่งประกอบไปด้วยอีกหลายปัจจัยแวดล้อม ที่นอกเหนือจากงานออกแบบ

   ตัวอย่างปัจจัยที่ควรคำนึงถึง เช่น

   1.ระดับน้ำท่วม ที่ท่วมเป็นประจำ

   2.ระดับความสูงที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ควรมากเกินไป เพื่อประหยัดงบประมาณค่าถมดิน และกำแพงกันดิน (กรณีพื้นโครงการสูงกว่าที่ดินข้างเคียงมากๆจะต้องทำกำแพงกันดิน)

    

    

    

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.