การทาสีหลังคาซีแพคโมเนีย ที่เป็นหลังคาเก่า ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับ

Forums ถามหาข้อมูลและวัสดุตัวอย่าง การทาสีหลังคาซีแพคโมเนีย ที่เป็นหลังคาเก่า ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับ

  • This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated by Designer Guest.
Viewing 0 reply threads
  • Author
    Posts
    • #7866

      เพราะหลังคาเดิมตอนนี้สีซีดมาก ผ่านมาหลายปีแล้ว ต้องใช้สีอะไรเป็นพิเศษไหมครับ สีทาบ้าน สามารถทาได้เลยไหม

Viewing 0 reply threads
  • You must be logged in to reply to this topic.