วิธีการ กำหนดและคำนวณ ขนาดของเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในงานออกแบบ

Forums สัพเพเหระวัสดุและงานก่อสร้าง วิธีการ กำหนดและคำนวณ ขนาดของเครื่องปรับอากาศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในงานออกแบบ

Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5625

   *Update 08/06/19

   “เครื่องปรับอากาศ” นั้นมีอยู่หลาย ระบบและขนาด วิธีการกำหนดและเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับ ประเภทของการใช้และขนาดของพื้นที่เป็นสำคัญ

   1560072122347-01

   เบื้องต้นจะขออธิบาย เฉพาะเรื่อง. การกำหนดและคำนวณ ขนาดของ “เครื่องหรือระบบปรับอากาศ” ให้เหมาะสมขนาดของพื้นที่ที่เราต้องการปรับอากาศ(เรื่องของระบบและประเภทจะอธิบายอีกครั้ง) โดยมีประเด็นที่ต้องเข้าใจดังนี้
   1. ค่า BTU หรือ หน่วยวัดปริมาณความร้อน
   2.ค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณ
   3.วิธีคำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย

   1. ค่า BTU หรือ หน่วยวัดปริมาณความร้อน

   BTU (British Thermal Unit) คือ หน่วยที่ใช้วัดปริมาณความร้อนหน่วยหนึ่ง (หน่วยกำหนดเรื่อง เครื่องปรับอากาศ)
   ความหมายคือ 1 BTU คือปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรนไฮด์ เป็น การวัดกำลังความเย็นหรือความสามารถในการดึงความร้อน (ถ่ายเทความร้อน) ออกจากห้องปรับอากาศในหน่วยบีทียู (BTU)
   เช่น แอร์ขนาด  10,000 BTU/Hr. หมายความว่าแอร์เครื่องนั้นมีความสามารถในการดึงความร้อนออกจาก ห้องปรับอากาศ 10,000 บีทียูภายในเวลา 1 ชั่วโมง
   การเลือก BTU ให้พอเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
   – ถ้าเลือก BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานไม่สม่ำเสมอ ทำให้ประสิทธิ์ภาพเครื่องลดลง(เหมือนไฟเปิดปิดบ่อย) ทำให้ความชื้นในห้องสูง อูณหภูมิไม่คงที่ และ สิ้นเปลื้องพลังงานในการเปิดปิด
   – ถ้าเลือก BTU ต่ำไป คอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการ(ไม่เย็น) และสิ้นเปลื้องพลังงานทำงานตลอดเวลา และ เครื่องเสื่อมสภาพเร็ว

   2.ค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณ

   การคำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศ จำเป็นต้องรู้ ประเภทของการใช้งานในห้องนั้น ซึ่งเป็นตัวแปร(Factor) เบื้องต้นทางงานวิศวกรรมงานระบบ จึงกำหนด ค่าสัมประสิทธิ์ ของประเภทการใช้งานในแต่ละประเภทการใช้งาน เพื่อนำมาใช้ คำนวณขนาด ใน สูตรการคำนวณอย่างง่ายดังนี้
   ค่าสัมประสิทธิ์(Factor)
   * 750 ห้องนอน – ไม่โดนแดด
   * 800 ห้องนอน – โดนแดด
   * 850 ห้องทั่วไป – ไม่โดนแดด
   * 900 ห้องทั่วไป – โดนแดด
   * 950 – 1,100 ร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน – ไม่โดนแดด
   * 1,000 – 1,200 ร้านอาหาร ร้านทำผม มินิมาร์ท ร้านค้า สำนักงาน -โดนแดด

   3.วิธีคำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศอย่างง่าย

   มีวิธีการคำนวณด้วยกันสองรูปแบบดังนี้

   รูปแบบที่ 1 การคำนวณโดยใช้พื้นที่ห้อง (กรณีความสูงฝ้าเพดาน 2.30-2.70 เมตร.)
   BTU = [กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร)] x ค่าสัมประสิทธิ์
   ตัวอย่างการคำนวณ
   ห้องนอน ไม่โดนแดด กว้าง 5.5 เมตร, ยาว 6 เมตร
   BTU = [5.5 m. x 6 m.] x 700
   = 33 sq.m x 700
   = 23,100
   ดังนั้นควรกำหนดเครื่องปรับอากาศ ให้มีขนาด 24,000 BTU (+- ไม่เกิน 1,000 – 1,500 BTU)

   รูปแบบที่ 2 การคำนวณโดยใช้ปริมาตรห้อง (กรณีความสูงฝ้าเพดานมากกว่า 3 เมตร.)
   BTU = [[กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร) x สูง(เมตร)] x ค่าสัมประสิทธิ์] / 3
   ตัวอย่างการคำนวณ
   ห้องนั่งเล่น โดนแดด กว้าง 4 เมตร, ยาว 8 เมตร, สูง 3.5 เมตร
   BTU  = [[4 m. x 8.5 m. x 3.5 m. ] x 900] / 3
   = [112 sq.m x 900] / 3
   = 107,100 / 3
   = 35,700
   ดังนั้นควรกำหนดเครื่องปรับอากาศ ให้มีขนาด 36,000 BTU (+- ไม่เกิน 1,000 – 1,500 BTU)

   ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 

   • ตำแหน่งของห้องรับแดด
   • ระบบกันความร้อน
   • ความสูงของพื้นที่
   • การเชื่อมต่อกับพื้นที่ทั้งบนและล่าง
   • ขนาดของหน้าต่างหรือช่องเปิด
   •  ความถี่ในการเปิด/ปิดประตู เข้า/ออก
   • จำนวนคนในห้อง(ปัจจัยการคายความร้อน)
   • จำนวนอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อน เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ
   • กรณีที่ประเภทการใช้งานซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ระบบที่ซับซ้อนกว่านี้
  • #5633

   สถาปนิก ลุงหนวด ครับ แล้วเราสามารถ + BTU หลายๆเครื่องรวมกันได้เลยหรือครับ ถ้าเราจะแบ่งแอร์เป็นหลายๆตัว

   • #5869

    สามารถทำได้ครับเช่น

    ห้องนี้คำนวนมาแล้วต้องการ 45,000 BTU

    เราสามารใช้สองตัวได้ แต่ควรใช้สองตัวที่มีขนาด BTU ใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน

  • #5643

   ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการคำนวณนี้ตายตัวแค่ไหนครับ

   สมมุติว่าคำนวณห้องนอนแถวๆภาคใต้ ที่มีฝน 8 แดด 4 จะยังคงใช้ค่านี้ได้หรือไม่ หรือเช็คได้จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.