ออกแบบห้องน้ำในกรุงเทพ ต้องใช้ กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัติ กทม.

Forums กฎหมายอาคาร ออกแบบห้องน้ำในกรุงเทพ ต้องใช้ กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัติ กทม.

 • This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated by Admin bar avataradmin.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #7578

   การคำนวณจำนวนห้องน้ำของ อาคารสำนักงาน

   ปกติแล้ว ถ้าอาคารอยู่ในพื้นที่นอก กทม. เราจะใช้กฎกระทรวง 39 เรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน

   แต่ถ้า อาคารใน กทม. เรามักจะใช้  ข้อบัญญัติ กทม. 2544

   ในข้อบัญญัติ กทม. 2544 ระบุให้คำนวณจากพื้นที่ทำงาน

   wc cal bma

   ตารางจาก ข้อบัญญัติ กทม.2544 หมวด6 ข้อ 60

    

   แต่ในกฎกระทรวง 39 ที่แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) เรื่องระบบป้องกันอัคคีภัย, ห้องน้ำและห้องส้วม, ระบบการจัดแสงสว่างและระบายอากาศ, ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน

   ให้คำนวณจากพื้นที่อาคาร

   wc cal

   ตารางที่ 2 จาก กฎกระทรวง 39

   จะเห็นว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ใช้คำต่างกันคือ ต่อพื้นที่ทำงาน กับต่อพื้นที่อาคาร และ จำนวนโถส้วมของห้องน้ำหญิงต่างกัน และส่งผลต่อจำนวนห้องน้ำพอสมควร

   ซึ่งถ้าอาคาร อยู่ในกรุงเทพ การใช้ ข้อบัญญัติ กทม. 2544 เพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอ เพราะศักดิ์ของกฎหมายนั้น กฏกระทรวงใหญ่กว่าข้อบัญญัติท้องถิ่น และ กฎกระทรวง 63 (ที่แก้ไข กฎกระทรวง 39) ได้แจ้งไว้ชัดเจนดังนี้

   wc 63

   จาก กฎกระทรวง 63 ข้อ 19

    

   ข้อมูลเพิ่งไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขตมาเลยครับ คงต้องถือเป็นหลักปฏิบัติไปก่อนในช่วงนี้ ถึงแม้มันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ แต่ตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้คงเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง

    

    

    

    

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.