กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคาร ควรเป็นกระจกอะไรกันแน่

Forums สัพเพเหระวัสดุและงานก่อสร้าง กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคาร ควรเป็นกระจกอะไรกันแน่

 • This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated by Architerial.com.
Viewing 2 reply threads
 • Author
  Posts
  • #5669

   อ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร

   “ข้อ 28 กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคารที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นกระจกตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปประกบกันโดยมีวัสดุคั่นกลางระหว่างชั้นและยึดกระจกแต่ละชั้นให้ติดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน และกระจกแต่ละชั้นต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตกและวัสดุคั่นกลางต้องยึดเศษหรือชิ้นกระจกไม่ให้หลุดออกมา เมื่อกระจกแตกร้าวหรือราน

   3011_tocho_02

   กระจกที่ติดกับราวกันตกและกระจกที่ใช้เป็นฝาของห้องโถงหรือทางเดินร่วมภายในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารขนาดใหญ่ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก

   หลายคนจึงตีความว่า กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคารที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารขนาดใหญ่ต้องใช้กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีใครทำ เนื่องจากราคาสูงมาก

   แต่ถ้าดูจาก มอก.ของกระจกลามิเนต จะเจอประเด็นน่าสนใจดังนี้

   1. ชื่อกระจกลามิเนตใน มอก. ใช้ชื่อว่า กระจกนิรภัยหลายชั้น

   2. นิยามคำว่า กระจกนิรภัย หมายถึง กระจกที่ทำขึ้นโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้มีสมบัติในการป้องกันหรือลดอันตรายเนื่องจากการบาดและแทงของเศษกระจก เมื่อกระจกแตก 

   นั่นแปลว่า กระจกลามิเนต เป็นกระจกนิรภัยอยู่แล้ว ด้วยวิธีการลามิเนต (ติดฟิลม์ตรงกลางระหว่างแผ่น) นั่นเอง

   3. สำหรับกระจกนิรภัยหลายชั้น ประเภท II ห้ามใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์หรือกระจกที่มีลวดเสริม เป็นวัสดุในการทำ

   (กระจกนิรภัยหลายชั้น ประเภท II  คือ กระจกนิรภัย 2 ชั้น ความหนาไม่เกิน 16 มม.)

   ถ้าเรายึดถือ คำนิยามของกระจกนิรภัยตาม มอก. ก็อาจจะตีความได้ว่า กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคารที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารขนาดใหญ่ ใช้กระจกลามิเนต (กระจกนิรภัยหลายชั้น) ก็น่าจะเพียงพอ

  • #5688

   ถ้าเรายึดถือ คำนิยามของกระจกนิรภัยตาม มอก. ก็อาจจะตีความได้ว่า กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคารที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารขนาดใหญ่ ใช้กระจกลามิเนต (กระจกนิรภัยหลายชั้น) ก็น่าจะเพียงพอ

   แต่ในข้อ 3  ” ห้ามใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์หรือกระจกที่มีลวดเสริม เป็นวัสดุในการทำ “

   แสดงว่า การเลือกใช้กระจก ” Tempered Laminated “ ในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ก็ “ผิด” หรือครับ?

  • #5702

   ใช้คำว่า “ผิด” อาจจะไม่ได้ครับ

   หากกระจกนิรภัยหลายชั้นที่ทำจากกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Laminated) ที่ว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน มั่นคง แข็งแรง ผ่านการคำนวณมาแล้วอย่างถูกต้อง ก็ใช้งานได้

   แต่น่าจะถือว่าไม่ได้มาตรฐานอุตสากหกรรมไทย ตาม มอก.1222-2539 เรื่อง กระจกนิรภัยหลายชั้น มากกว่า

   ส่วนในมุมของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามกฏหมายอาคาร ก็ขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ในแบบที่เขาเข้าใจนั่นละครับ (ไม่ขอก้าวล่วง)

    

   **** ซึ่งประเด็นนี้ น่าสนใจครับ ไว้จะลองสอบถามผู้ผลิตกระจกหลายๆเจ้าดู และหากเป็นไปได้จะทำจดหมายสอบถามหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบวิชาชีพที่ถูกต้อง ต่อไป ตามเจตนารมณ์ของ webboard แห่งนี้ครับ

Viewing 2 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.