จระเข้

Brand Nameจระเข้
Company Nameบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– Tel.02-720-1112
– Email
– Web Site www.jorakay.co.th
Contact Person 1
(ผลิตภัณฑ์หมวดปูกระเบื้อง)
นัฐพร พูลทรัพย์ (ดรีม)
– Phone No.086-838-8968
– Email nattaporn.po@jorakay.co.th
Contact Person 2
(ผลิตภัณฑ์หมวดสี)
ปุญญิศา รอดขำ (นาเดียร์)
– Phone No. 087-390-3437
– Emailpunyisa.ro@jorakay.co.th
Catalog

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (โดยย่อ)
– เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม เพื่องานก่อสร้าง
ซ่อมแซม และตกแต่งด้วย มาตรฐานอเมริกา และมาตรฐานสากลนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้บริโภค

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
หมวดปูกระเบื้อง

– กาวซีเมนต์
– กาวยาแนว
– วัสดุตกแต่ง
– เครื่องมือและอุปกรณ์ปูกระเบื้อง
– น้ำยาจระเข้
หมวดซ่อม-สร้าง
– กันซึม
– อุปกรณ์อุดยาแนวและยึดติด
– แต่งผิวผนัง
– ซ่อมแซมโครงสร้าง
– อุปกรณ์เสริม
– น้ำยาผสม
– งานพื้น
หมวดสี
– คัลเลอร์ซีเมนต์
– คัลเลอร์ สตัคโค
– สีจระเข้ อีคัลเลอร์ บาย กราเฟ่นสโตน

Link Video ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


มาตรฐานห้องทดสอบจระเข้

Leave a Reply