MATERIALS ROOM

วิธีใช้งาน

 

1. ดูตำแหน่ง Shelf จาก Material Room Plan

2. เลือก Shelf

3. จะเห็นประเภทวัสดุใน Shelf แยกตามชั้น และรูปจริงของ Shelf เพื่อให้รู้ว่าอะไรอยู่ตำแหน่งไหน เมื่อเอาไปใช้งานแล้วจะเอามาคืนได้ถูกตำแหน่ง