ขั้นตอนเตรียมตัวทำ VDO Presentation

1. Add Line : @architerial
1.1 แจ้งชื่อ Brand และผู้ติดต่อ วัน,เวลา ที่จะเข้ามา Present
1.2 แจ้งว่าจะใช้อุปกรณ์ใดในการ Present บ้าง เช่น
– Catalog
– ตัวอย่างวัสดุ
– Notebook หรืออุปกรณ์อื่นๆ
– ต้องการขึ้นจอ Monitor จอใหญ่หรือไม่ (ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์)
2. รอทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยัน วัน เวลา

ตัวอย่าง VDO