SB FURNITURE

Brand NameSB FURNITURE
Company NameSB DESIGNSQUARE CO.,LTD
– Tel.02-666-1555
– Emailcs@sbdesignsquare.com
– Web Site www.sbdesignsquare.com
Contact Personพัชณา เรืองแก้ว
– Phone No.084-267-3107
– Emailinteriorathome@sb-furniture.com
Catalog

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (โดยย่อ)
– มากกว่าการเป็นแค่สถานที่อยู่อาศัย…แต่ “บ้าน” คือ ศูนย์รวมความรักความอบอุ่น เป็นที่เติมพลังชีวิต เติมพลังใจ ให้เราพร้อมรับวันใหม่ ด้วยรอยยิ้มและความสุขทุกๆ วัน เอสบี จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นดังบ้านหลังใหญ่ที่น่าอยู่ ด้วยการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุงและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพนักงานทุกคนซึ่งเปรียบเป็นดังสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวเรา …เพราะในบ้านมีความสุข สมาชิกของเราจึงพร้อมส่งต่อ “ความสุข” สู่ครอบครัวคุณ และแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ออกแบบ

Leave a Reply