วิธีตั้ง Password หลังจากได้รับ Email เชิญเป็นสมาชิก Architerial.com

1. หลังจาก admin ได้สมัคร Username ให้ท่านแล้ว ท่านจะได้รับ Email ตามภาพด้านบน (หากไม่ได้อยู่ใน inbox ให้เช็คใน Junk Mail) จากนั้นให้คลิก Link สีฟ้า ( Link ที่มีชื่อ Username ของท่านต่อท้าย)
2. เมื่อคลิก Link ในข้อ 1 แล้ว จะมาที่หน้า Reset Password ให้ใส่ Password ที่ท่านต้องการ แล้วกด Reset Password
3. เมื่อ Reset Password แล้ว จะมาเจอหน้านี้ อย่าคลิก Log in ให้คลิกที่ Back to The Architectural Materials Library
4. จากข้อ 3 จะมาเจอหน้า Log In ปกติ และเริ่มใช้งานได้

Leave a Reply