รายชื่อสถาบันมาตรฐาน

มาตรฐานที่มักใช้อ้างอิงในงานก่อสร้าง เพื่อจุดประสงค์ดังนี้
– การเปรียบเทียบคุณภาพ
– ทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
– กรรมวิธีการปฏิบัติ และ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์

ชื่อย่อชื่อสถาบัน
สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
วสท.วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
AASHTOAmerican Association of State Highway Transportation Officials
ACIAmerican Concrete Institute
AISC American Institute of Steel Construction
ANSIAmerican National Standards Institute
ASTMAmerican Society for Testing and Materials
AWSAmerican Welding Society
BSIBritish Standards Institution (BS)
DINDeutsches Institut für Normung
IEC International Electrotechnical Commission
JSA Japanese Standards Association (JIS)
NFPANational Fire Protection Association
NEMANational Electrical Manufacturers Association
UL Underwriter Laboratories Inc.
VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Leave a Reply